”Inte en enda av ambassadörerna representerar naturvårdens intressen. Trots att det i skogsvårdslagens portalparagraf står att produktionsmålet och miljömålet är jämställda – en ren provokation, enligt organisationen Skydda Skogen.”

Läs mer här