”Sverige har nu två månader på sig att rätta sig efter EU:s regler. Det meddelade i dag kommissionen, som hotar med att annars föra ärendet vidare till EU-domstolen.”

Läs mer här