”17 av Europas mest karaktäristiska fjärilsarter håller på att försvinna. Populationerna har minskat med 70 procent på 20 år. Det visar en studie från Butterfly Conservation Europe.”

Läs mer här