Så här ser det ut där Holmen avverkade förra året, precis utanför gränsen till 
naturreservatet Hedlandet, Eskilstuna kommun. Foto K Bäck

Miljöhänsynen vid avverkning har överskattats under tio års tid, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelandeUnder denna tid har myndigheten gått ut med felaktig information om att miljöhänsynen vid avverkningar ska ha ökat.  

Skogsägare ska lämna vissa ytor och träd som miljöhänsyn när de avverkar skog. Det handlar bland annat om kantzoner mot vattendrag, spridda träd, högstubbar och lågor. Skogsstyrelsen har under hösten upptäckt och korrigerat felaktig statistik när det gäller miljöhänsynen. Det har visat sig att under tio års tid så har miljöhänsynen överskattats.

Skydda Skogen kommenterar:

-Skogsstyrelsens statistik har under det senaste decenniet visat att miljöhänsynen i skogsbruket är undermålig och nu visar det sig att den är ännu sämre. Vi som rör oss i skogen upplever ständigt på nära håll hur hänsynslöst skogsnäringen drar fram år efter år- och inte blir det bättre.

Skogsstyrelsen skriver att ”2008 byggdes en ny beräkningsrutin, där det blev en felaktig koppling mellan tabeller i databasen. Den felaktiga statistiken beror inte på den data som samlats in, utan i hur uppgifterna har bearbetats”. Skydda Skogens kommentar:

-Det är märkligt att Skogsstyrelsen inte har upptäckt detta förrän nu, vilket även kan ha lett till felaktiga beslut genom åren. Det blir allt svårare att ha förtroende för myndigheterna när felaktigheter får pågå så länge.