Det menar organisationen Skydda Skogen som nu anmäler statliga Sveaskog för brott mot miljöcertifieringen FSC. Anmälan berör bristfällig miljöhänsyn vid avverkning av sju skogar i Örebro län. Skydda Skogen har tillsammans med andra miljöorganisationer genomfört stickprovskontroller av bolaget.

– Sveaskogs övertramp är oacceptabla, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. I sju av 10 besökta områden vid Örnmossen har de antingen orsakat mycket grova körskador, skadat vattenmiljöer, avverkat naturvärdesträd eller kört sönder lågor, det vill säga liggande död ved som är värdefull för en mängd arter. FSC-certifierade skogsbolag ska inte bete sig på det här viset.

Örnmossen ligger i Lindesbergs kommun, Örebro län. Statliga Sveaskog har i området slutavverkningsanmält över 300 ha mer eller mindre angränsande skog under de fyra senaste åren, varav många skogar redan avverkats. FSC-certifieringen ska garantera att virket kommer från hållbart skötta skogar.

– Det är anmärkningsvärt att en så stor FSC-certifierad statlig skogsägare som Sveaskog går så hårt fram i landskapet, säger Viktor Säfve. Det är att lura sina kunder att hävda att virket från dessa avverkningar är miljövänligt.

Skydda Skogen uppmanar certifieraren Bureau Veritas Certification Sweden, som sköter tillsynen för FSC i det aktuella fallet, att agera och vidta åtgärder omedelbart genom att besöka de avverkade skogarna vid Örnmossen och granska Sveaskogs naturhänsyn och rutiner vid avverkning.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tel. 076-11 48 811

viktor.safve@skyddaskogen.se

Amanda Tas, sekreterare i Skydda Skogen, tel. 076-76 13 533

amanda.tas@skyddaskogen.se

 

Grova körskador och överkörd bäck utan kantzoner. Örnmossen.  Foto: Olli Manninen