Pressmeddelande den 11 maj

Idag samlas ideella naturvårdare från hela landet i Haddebo, för att delta i en kartläggning av Örebro läns skyddsvärda gammelskogar. Den svenska skogen som hem för växter, fåglar och djur hotas av det omfattande plantage- och kalhyggesbruket. Regeringen har sänkt ambitionerna och anslagen för att skydda hotade skogar. Genom en kartläggning av skogar med höga naturvärden i Örebro län vill föreningen Skydda Skogen tillsammans med andra miljöorganisationer ge uppmärksamhet åt problemen.

– Vi vill lyfta fram att många av länets kvarvarande gammelskogar står oskyddade och faktiskt avverkas, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Vi hoppas nu på en folkrörelse för gammelskogarnas bevarande.

Som initiativtagare till kartläggningen av gammelskogarna står Haddebo ideella natur- och kulturförening Hjärtats Eko och den nystartade nationella organisationen Skydda Skogen. Två skogsexperter, Olli Manninen och Teppo Rämä från Finland, leder kartläggningen.

– Vi uppmanar alla som vill värna om gammelskogen att komma med tips på skogar som är skyddsvärda, säger Olli Manninen, skogsexpert i Skydda Skogen.

I Örebro län är mindre än 2 % av skogen skyddad i naturreservat eller nationalparker. Enligt svenska forskare behöver minst 12 % av skogen i denna region skyddas långsiktigt för att det ska vara möjligt att bevara ett levande skogslandskap.

I samband med kartläggningen anordnas två kurser för den som vill lära sig känna igen en skyddsvärd gammelskog. Den första äger rum nu i helgen och den är fullbokad. Nästa kurs ges i augusti.

Projektet stöds av organisationerna Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen i Örebro län och Hopajola.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tfn: 076-1148811
Olli Manninen, gammelskogsexpert, tfn: 070-5412540

postmaster@skyddaskogen.se
www.skyddaskogen.se