”Motståndet mot vindkraft är nu så omfattande att det jämförs med kärnkraftsopinionen för drygt 30 år sedan. Bara i år har ett tusental nya
människor anslutit sig.
– Gång på gång blir projektörerna tagna på sängen, säger Karin Hammarlund, forskare i landskapsanalys.”
Läs mer här