Lina Burnelius träffar EU: Miljökommissionären Virgnijus Sinkevičius på i Sverige
Lina Burnelius träffar EU:s miljökommissionär Virgnijus Sinkevičius som är på besök i Sverige. Bild: EU.

Igår, den 14:a juni 2021, hälsade EU: Miljökommissionären Virgnijus Sinkevičius på i Sverige för att samtala med statstminister Stefan Löfvén samt miljöminister Per Bolund och landsbygdsminister Jenny Nilsson om skogsbruk. Kommissionären var kritisk mot regeringen och skogsnäringen. I mötet med industrin ute i skogen frågade han, när de besökte en frivillig avsättning, ”Hur ska vi kunna veta att ni inte avverkar detta om 10 år?”

Sinkevičius träffade även Lina Burnelius, internationell projektkoordinator för Skydda Skogen. Sinkevicius underströk vikten av att göra hemläxan och instifta fler incitament inom skogsbruket för att börja agera i linje med vad miljön och klimatet kräver.

Nu förväntar vi att dessa ord leder till handling, säger Lina Burnelius.

Politik som klassar förbränning av skoglig biomassa som förnybart är en klimatskandal. En industri som dagligen expanderar är inte cirkulär. Att ca hälften av all biomassa som den svenska skogsindustrin tar ut ur ekosystemet blir bioenergi, det är inte hållbart, vad en än kallar det, klassar det eller hur en än väljer att räkna, säger Lina Burnelius.

Förbränning av biomassa, även det industrin kallar rester, innebär växthusgasutsläpp och minskad biologisk mångfald. Tvärtemot av vad vi behöver: mindre växthusgaser i atmosfären och livskraftig biologisk mångfald. Att svenskt skogsbruk bidrar negativt till förlust av biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser är känt och uppmärksammat av EU kommissionen, avslutar Lina Burnelius.

https://you.wemove.eu/campaigns/the-eu-must-protect-forests-not-burn-them-for-energy

Kontakt:

Lina Burnelius,  Projektledare och internationell koordinator.

lina.burnelius@skyddaskogen.se, +46 734404793