”Vad är karakteristiskt för en naturskog? ”Att det finns träd i alla åldrar, allt från unga till gamla levande träd till jättegamla döda träd, både stående och liggande.” Så lyder Sebastian Kirppus korta definition.”

Läs mer här