”När Skogsstyrelsens inventering av Rågsveds friområde visade höga naturvärden borde alliansen slagit till bromsen och stoppat markanvisningen i friområdet. 80 procent av skogsmarken är så värdefull att den klassas som nyckelbiotop.”

Läs mer här