”Med hänvisning till nya interna riktlinjer vill nu Vattenfall bredda denna ledningsgata till minst 60 meter och har tidigare i år därför stämplat ett mycket stort antal träd, ståtliga tallar och granar, för avverkning.”

Läs mer här