”Stolpaskogen har mycket höga naturvärden. Många träd är gamla med naturskogskaraktär och har genom åren fått vara tämligen opåverkade. Här borde förstås kommunen vara mån om att förhöja, värna och utveckla området till något av en ”stadsskog”, men nu är skogen hotad.”

Läs mer här