”Att den fossila eran oundvikligen går mot sitt slut skyndar på utvecklingen mot de så kallade gröna bränslena. Numera är det inte bara miljökämpar som förespråkar bioenergi. Men bakom de nya biobränslena står samma multinationella energiföretag och tillväxtivrande regeringar. Det finns goda skäl till att inte slappna av och luta oss tillbaka utan istället vända blicken mot de resurser och intressen som står näst att offras för vår energikonsumtion.”

 

Läs mer här