Miljöministern erbjuder skogen en sifferexercis, i stället för mer skydd, säger Tina Ehn, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Skogsskyddet är en lönsam investering som måste få kosta.

– Huvuddelen av de skogar som regeringen nu vill ge formellt skydd har tidigare ingått i det som avsatts för frivilligt skydd. Sifferexercisen gör att det ena målet ser snyggare ut, men det blir inte mer skogsskydd för det, säger Tina Ehn, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

Miljömålet för levande skogar är att ”ytterligare 900 000 ha skyddsvärd skogsmark ska undantas från skogsproduktion till år 2010”. Vid presentationen av sin proposition om skogsskyddet i dag talade miljöministern enbart om de 400 000 ha som ska få formellt skydd. De andra 500 000 ha förväntas markägare avsätta frivilligt.

– Regeringens övriga förslag går i huvudsak ut på att göra det bättre för markägare, men dyrare för staten. Eftersom regeringen inte avsätter mer pengar till skogsskydd dämpas nu skyddstakten. Även om markägare skulle ta ett större ansvar kan man inte blunda för att skogsskydd kostar i längden. Men att skydda vår natur och de ekosystemtjänster den ger oss är också en god och lönsam investering på sikt, säger Tina Ehn, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Maria Wetterstrand, 073-701 45 45
Tina Ehn, 070-229 08 01
Charles Berkow, miljöpolitisk sekreterare, 070-374 26 95