”Den svenska licensjakten på varg kommer att få sitt efterspel. Idag beslutade EU-kommissionen om att inleda en överträdelseprocedur mot Sverige som kan leda till att Sverige döms för fördragsbrott i EU-domstolen. Beslutet är ett resultat av den anmälan som den svenska miljörörelsen gjorde i mars förra året.”

Läs mer här