”Insamlingsstiftelsen Naturarvet skriver idag kontrakt om köp av Iglekärrs gammelskog norr om Göteborg.  Skogen har mycket höga naturvärden och kommer när köpet är slutfört att bevaras och skyddas från skogbruk för all framtid. Naturarvet betalar idag en handpenning om 535 000 kronor och får nu två år på sig att samla in de ytterligare cirka fem miljoner kronor som behövs för att slutföra köpet.”

Läs mer här