”På lördag startar den andra svenska licensjakten på varg i modern tid. Trots att arten är rödlistad och åtgärder för att genetiskt stärka den svenska vargstammen ännu inte kommit igång ska 20 vargar i sex län skjutas. Ett av vargjaktens syften är enligt regeringen att ”skapa acceptans” för vargen, men förra årets vargjakt orsakade en proteststorm.”

Läs mer här