”Idag lämnar den tyska miljöorganisationen Robin Wood flera tusen protestbrev från tyska konsumenter till det svenska skogsbolaget SCA i protest mot ett, som man anser, ansvarslöst skogsbruk .  Miljöorganisationen besöker också en skyddsvärd skog tillsammans med Naturskyddsföreningens skogshandläggare – en skog som SCA anmält för avverkning.”

Läs mer här