”Först vargpolitiken och nu kalkbrytning. Den svenska miljöpolitiken kan åter bli föremål för EU-kritik. För dem som vill rädda den unika Gotlandsnaturen är EU en möjlig räddare i nöden.”

Läs mer här