”Tre olika skogsområden i Skogaholmstrakten har Rune Andersson, naturvårdsspecialist på Sveaskog, valt ut åt den vitryggade hackspetten.– Det ska vara en stor mängd äldre lövskog för att den ska trivas, säger Rune.”

Läs mer här