”Under våren kommer både Laxå och Askersunds kommuner att besluta om nytt naturvårdsprogram. I dessa föreslås en rad konkreta åtgärder som kommunerna kan jobba med för att nå miljömålen.”

Läs mer här