”Stora enso skog är anmäld misstänkt för brott mot miljöbalken. Bolaget har bland annat utfört skogsavverkning i två olika naturreservat utan tillstånd.”

Läs mer här