IKEA sågas jäms

med fotknölarna

IKEA, Kungens Kurva, Stockholm 28 april 2012. Foto: Robert Svensson

Skydda Skogen genomförde den 28 april en landsomfattande aktion vid IKEA:s varuhus med anledning av företagets skövling av urskog i ryska Karelen. Ett stort antal medlemmar i Skydda Skogen och Fältbiologerna bytte ut prislapparna på trävarorna i butiken för att ge kunderna en mer korrekt prisbild och produktinformation.

IKEA:s ursäkter – med påståenden om att urskogar tidigare brukats och tal om ansvarstagande för biologisk mångfald – sågades vid fotknölarna. Det IKEA säger är inte sant. Skydda Skogen har visat att många av skogarna är orörda urskogar och att IKEA avverkar dessa.

Så lite som cirka 10 procent av den totala arealen skog i Karelen är urskog eller gammal naturskog med höga naturvärden. Då finns givetvis ingen som helst anledning att ge sig in just där och avverka. Det går precis lika bra att bedriva skogsbruk någonstans på de övriga 90 procenten.

Läs mer om aktionerna runtom i landet på www.skyddaskogen.se/ikea och på Skydda Skogens Facebook-sida.

Fria pressbilder finns här