Miljömagasinet:

– Här i Lübeck har vi ett enastående samarbete med Greenpeace. På andra ställen kämpar gräsrotsrörelsen och de etablerade krafterna mot varandra, här har vi däremot fastställt gemensamma riktlinjer för ekologiskt skogsbruk som vi var först med i Tyskland. Lübeck är ett levande exempel på ekonomisk-ekologisk skogsnäring!

Det säger Lübecks skogsförvaltningschef Lutz Fähser i sin välkomsthälsning till en grupp skogskampanjledare från Greenpeace som denna dag är på studiebesök i Lübecks skog. Kampanjledarna har en årlig samling som detta år sker i Greenpeaces Tysklandsfäste Hamburg.

Lübeck står med 4 900 hektar på sjätte plats av de skogsägande kommunerna i Tyskland. I tusen år har staden ägt och förvaltat skog. Efter andra världskriget hamnade 50 hektar skog i Utecht precis på andra sidan järnridån och var därmed varken åtkomlig för den i Västtyskland befintliga kommunen eller för DDR-skogsförvaltningen. Den för hundra år sedan planterade skogen har stått orörd i ca femtio till åttio år.

Läs mer