Mediauppbådet är ofta stort när miljöpriserna delas ut.

Naturskyddsföreningen Dalarna delar varje år ut miljöpriser, i samband med länsstämman. Det stora miljöpriset kallas Lyckosparken och det lilla Kicken. Vi delar även ut ett Miljösvikarpris, Kängan, till den eller de som gjort sig förtjänt av det.

2009 års miljöpriser gick helt i skogens tecken:

Lyckosparken till Janolof Hermansson för sitt långa och enastående arbete med inventering av skyddsvärda arter i skogen och pådrivande kraft när det gäller att bevara värdefull skog. För att han delar med sig av sina stora kunskaper om lavar och svampar genom ett antal böcker och skrifter, t ex ”Dalarnas svampar och mossor”.

Kicken till Sebastian Kirppu för sitt civilkurage och sin smittande entusiasm för att skydda våra skogar och dess biologiska mångfald. En verklig eldsjäl!

Kängan till Bergvik Skog AB för att de, som en av länets största markägare, utarmar skogens biologiska och sociala värden och  omvandlar vårt gamla fina skogslandskap till ett artfattigt plantagelandskap!

20% av skogen ska skyddas!

Länsstämman Dalarna tog beslut om att driva linjen att 20% av skogen ska skyddas. Miljömålet ”Levande skogar” uppfylls inte på långa vägar. Det behövs krafttag för att rädda den biologiska mångfalden i skogen och mångdubbelt mer pengar till skogsskydd.