Bilden av ett hållbart svenskt skogsbruk har spridits i Europa under många år. Inte minst genom certifieringen FSC. Men den börjar nu ändras, bl.a. av rapporter från Naturskyddsföreningen om brist på naturhänsyn och klara brott mot reglerna i FSC.

– Det är nu dags att Europa får veta vad som händer i de svenska skogarna. De sista naturskogarna i den skandinaviska delen av taigan är på väg att försvinna, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Nu presenterar Naturskyddsföreningen rapporten ”Cutting the Edge – the Loss of Natural Forests in Sweden” för att uppmärksamma inköpare och konsumenter i Europa på den svenska modellens baksida. Rapporten är en del i Naturskyddsföreningen nya strategi – att sprida information om det svenska ohållbara skogsbruket till konsumenter, uppköpare och investerare i Europa.

Bakgrunden är att Naturskyddsföreningen under de senaste åren redovisat en rad brott mot reglerna om naturhänsyn i FSC av företag som skrivit under dessa. Övertrampen har inte förändrat bolagens möjlighet att fortsätta med miljömärkningen.

Läs mer här.

Se presskonferensen här.

Läs Naturskyddsföreningens debattartikel i Svenska Dagbladet här.

Läs rapporten ”Cutting the Edge – the Loss of Natural Forests in Sweden” här.