”Regeringssammanträdet i morgon är en chans för miljöminister Lena Ek (C ) att rädda naturen i Bunge på Gotland. Naturskyddsföreningen har nyligen i en hemställan till Lena Ek påpekat att regeringen är skyldig enligt EU-rätten att peka ut områden med så många unika arter som i Bunge som skyddsvärda, så kallade Natura 2000-områden. Nästa vecka väntas Högsta domstolen besluta om den ska ta upp frågan om kalktäkten i Bunge till prövning eller inte.”

Läs mer här