”Naturskyddsföreningen kan nu visa att regeringen är skyldig att peka ut områden i Bunge som skyddsvärda enligt EU-rätten, så kallade Natura 2000-områden. Om regeringen gör det så blir konsekvensen att Nordkalk inte kan fortsätta med sin verksamhet i området.  Idag skickar Naturskyddsföreningen ett krav till regeringen att uppfylla sin skyldighet att bevara ett av Europas mest skyddsvärda områden.”

Läs mer här