”Naturskyddsföreningen lämnar nu flertalet arbetsgrupper i Skogsstyrelsens ”Dialog om miljöhänsyn”. Naturskyddsföreningen var mycket positiv till denna dialog mellan myndigheten, skogsnäringen och de ideella sektorn när den startade för ett halvår sedan och har sedan dess deltagit i fem av totalt sju dialoggrupper. Men nu har vi alltså beslutat oss för att lämna samarbetet.”

Läs mer här