I Norrbottens skogar är det inte naturvärden utan skogsbolagens ledning som bestämmer hur mycket som skall sparas.