Den 31/10 – 2/11 anordnar Sveriges Mykologiska Förening en naturvårdskurs som fokuserar på svampar. Svampar är en artgrupp som har fått för lite utrymme i det nationella naturvårdsarbetet. En anledning till detta är att det funnits kunskapsluckor om svampars biologi och ekologi vilket försvårar arbetet med effektiva naturvårdsinsatser. Under de senaste åren har dock flera spännande projekt ökat kunskapen om svampars artrikedom och levnadsbetingelser. Därför anordnar SMF en mykologihelg med syfte att sammanföra forskare, naturvårdsbiologer och mykologer för att lära av varandra och diskutera den nuvarande statusen för olika arter samt olika idéer och konkreta exempel för hur hotade svampars levnadsbetingelser kan förbättras. Vi kommer även diskutera hur naturvårdsintressanta svampar kan användas som verktyg för att hitta miljöer med höga naturvärden.

Är du intresserad av att delta? Det finns fortfarande att fåtal platser kvar!

Mer information om kursinnehåll, kostnader, föredragshållare och schema finns i detta dokumentet.