”Stora arealer av jordbruksmark har lagts ner i redan tidigare skogrika delar av Sverige. Detta medför att vissa arter får svårt att överleva. Det är en konsekvens som redovisas i Naturvårdsverkets rapport i november 2011 om skog och mark.”

Läs mer här