”Trots att forskare övertygande visat att fortsatt skogsbränsleanvändning de närmaste 20-30 åren är jämbördig med fossileldning fortsätter förbränningen att öka. Vi har ingen nytta av att bränslena blir klimatneutrala på 100-200 års sikt, skriver Björn Westerstrand, fil. dr i fysik.”

Läs mer här