”Synen på klimatgasutsläppen från skogsbränslen är idag så cementerad att man måste ifrågasätta om en förändring alls är möjlig. Politiker och branschintressen går ju närmast ed på att nettoutsläppen inte finns.”

Läs mer här