”Det är märkligt att man accepterar att en markägare sitter som minister för frågor som ofta rör markägande. I den här historien blir helt enkelt mycket av hela det skogsindustriella komplexet synligt: Markägare, skogsbolag, och politiker i samma båt.”

Läs mer här