”Indien är fattigt (BNP 3 800 usd). Sverige är rikt (BNP 37 700 usd). Indien är stort, faktiskt 7,5 ggr större än lilla Sverige. Samtidigt har Indien en befolkning som gör att befolkningstätheten är 363 inv/km2, medan Sverige enbart har 21 inv/km2. Stor skillnad förvisso, vilket bl a innebär att det i vårt land finns ett mycket större utrymme för skog och djurliv. Men skillnaden är faktiskt ännu större; i Indien bor ännu bara 28% i storstäder, i Sverige är motsvarande siffra 83%. De som bor på den indiska landsbygden brukar alla jorden och håller djur.”

Läs mer här