Christer Segersteen, LRF drar igång en försåtskampanj mot naturvården och gör sig till talesman för ”familjeskogsbruket” (inräknat spekulanter och privata skogsägare adress Östermalm).

Detta är ett svar:

Bäste Christer!

Ni vill inte ha fler naturavsättningar. Det räcker så här tycker ni. 

Men vi kan vända på det:  

Nu har ni skövlat färdigt. Ni har förstört tillräckligt. Det som en gång var skogar, natur, växter och djur har ni gjort om till stendöda plantager fulla med ungskog. Utan ett liv. Det har gått mycket fort, innevånarna i landet har inte insett vad som har hänt. Nu får ni inte ta de sista naturliga skogarna i landet.

Det ni nu hoverar er över, och slickar er om munnen inför, är någon ynka rest, någon procent av den produktiva skogsmarken, i vissa landskap mindre än så. Men nu är det bra priser och allt blir attraktivt. Ni sneglar därför på allt som fortfarande står upp. Kortsiktigheten lyser ur ögonen.

Det behövs fler reservat. Och ni får ersättning för virkesförlusterna. Men fåglarna, som nu har minskat med mer än hälften ägde ni faktiskt inte. 

Ni måste alltså dessutom lära er att bruka ALL skog på ett sådant sätt att andra organismer kan leva där. Det är en nödvändig omställning om vi ska leva upp till FN:s konvention om biologisk mångfald. Det har vi lovat att göra.

Talet om att vi måste offra fjällskogarna för klimatet är en ovederhäftig blandning av lögner och listigheter, men det handlar fortfarande bara om en och samma sak. Ni vill hugga. Ni vill tjäna pengar. 

Men ni får vara nöjda. Vi ska inte göra etanol av dessa skogar. Om man vill minska utsläppen är kollektivtrafik en mycket bättre idé. Skogsbruket borde besinna sig. Vi säger nej till mera skövling.

Skogsfolket