”Det sägs att de som vill skydda och bevara naturen i Lidköping driver ett ”särintresse”, tydligen ett populärt politiskt skällsord i vissa kretsar. Man kan knappast säga att naturen och naturvården står speciellt högt upp på den politiska agendan i Lidköpings kommun. Lite skog ska ju inte få stå i vägen för ”utvecklingen” heter det.”

Läs mer här