Under Skydda Skogens årsmöte 21-22 mars i Öje i Dalarna, kommer styrelsen att tillkännage vem som får den nyinstiftade utmärkelsen ”Årets Skogshjälte”.

Utmärkelsen tilldelas en person som exempelvis gjort en stor insats för skydd av skogen och dess biologiska mångfald, kämpat för sociala värden i skogen, eller är en inspirationskälla genom att bruk skogen på ett naturnära vis.

Skicka in din nominering till: styrelsen@skyddaskogen.se fram till och med en vecka innan årsmötet.

Nomineringen ska innehålla en kortfattad motivering (max en sida) och namnet på den person du vill nominera, samt kontaktuppgifter till dig som skickar in förslaget.