Nu ryker livsmiljön

för rödlistade arter

Norra Gotland 2012-07-24 före skogsmaskinernas framfart. Buskar och mindre träd har dock röjts bort manuellt. Foto: Robert Svensson

Samma plats 2012-07-26 efter skogsmaskinernas framfart. På kalkstenskanten som skymtar i den bortre delen av bilden växer den rödlistade arten falsk guldskivlav. Foto: Robert Svensson

Falsk guldskivlav mitt i den röjda gatan där Nordkalk vill bygga ett nästan en mil långt transportband. Foto: Robert Svensson