Körskador i sydvästsluttningen av lågfjället Uvksåjvve där Norra Skog avverkade grannaturskogen i juli 2020. Foto: Björn Mildh.

PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog får endast en mindre avvikelse för svåra markskador vid en avverkning i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun under sommaren 2020. Nu planerar bolaget att göra fyra nya avverkningar på sammanlagt ca 80 ha inom samebys renbetesmarker. ”Vi kan bara varna alla skogsägare för Norra Skog”, skriver representanter från Maskaure sameby och Naturskyddsföreningen i ett öppet brev.

Läs hela det öppna brevet till Norra Skog här:

Bäste Henrik Bucht och Norra Skogs ledning,

Tack för brevet den 25.3. med certifieringsföretaget Interteks bedömning av bolagets omfattande, svåra körskador och anmärkningsvärda brist på naturhänsyn vid avverkning på Uvksåjvve i Maskaure samebys renbetesmarker i juli 2020.

Se fotodokumentation nedan.

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/korskador-uvksajvve/

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/avverkning-pa-uvksajvve/

Norra Skogsägarna, numera Norra Skog, har PEFC-certifierat sitt skogsbruk.

Enligt bolaget är det av stor vikt att man hanterar skogen varsamt ”så att skogens samtliga ekosystemtjänster kan fortsätta att levereras, som till exempel biologisk mångfald och sociala värden”.

Ur miljö- och klimatsynpunkt skall bolagets skogsbruk bedrivas ansvarsfullt.

Norra Skog hade vid samrådet om avverkningen på Uvksåjvve gett ett löfte till samebyn att avverka under vårvintern när snön låg kvar för att minska markskadorna på renbetet. Men bolaget struntade i sitt löfte och sågade ner skogen på sommaren, i juli månad, med svåra markskador som följd.

I ditt svar nedan återger du Interteks bedömning av Norra Skogs avverkning. Understrykningen har gjorts av oss. Vi citerar brevet:

”Utredning har genomförts och fältbesök har gjorts på trakten. Det som konstaterats av Intertek är en mindre avvikelse kopplat till en körskada. Körskadan har åtgärdats. Kontinuerlig dialog har förts med Intertek om ärendet och ärendet kommer att följas upp igen vid nästa externa revision. Vi kommer även genomföra ytterligare ett fältbesök på området till sommaren.”

Norra Skog har med andra ord endast fått en mindre avvikelse av Interteks certifierare kopplat till en (enda?) körskada.

Det visar vad PEFC-certifieringen står för!

Vi kan bara varna alla skogsägare för Norra Skog!

Nu planerar bolaget att göra fyra nya avverkningar på sammanlagt ca 80 ha inom Maskaure samebys renbetesmarker. Avverkningarna skall göras på Kallön i Arjeplogs kommun. Koordinater på den största avverkningsplanerade skogen: N 7296896; E 638446.

Vid samråd har Maskaure sameby ställt kravet att samtliga fyra avverkningar skall göras på vårvintern för att undvika markskador på renbetet, med avverkningen på Uvksåjvve i färskt minne.

Det vägrar Norra Skog!

Möjligen kan bolaget tänka sig att försöka göra två av avverkningarna (ca 32 ha) på vårvintern. De två övriga på ca nästan 50 ha kräver bolaget att få göra på barmark.

Om bolaget inte får som man vill tänker man köra över samebyn!

Norra Skogsägarna / Norra Skog, ert skogsbruk är förödande både för rennäringen, biologisk mångfald och miljön!

Ni skriver en sak på hemsidan, men gör något helt annat i skogen!

Besinna er!

Respektera vår urbefolkning och deras väl underbyggda krav!

Vänligen,

Peter Larsson, Maskaure sameby

Leif Lundberg, Maskure sameby

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten