”För första gången finns nu en flora över Norrbottens kärlväxter, deras utbredningar, ekologi och historia. I arbetet med floran hittades även 30 växter som är nya för Sverige.”
Läs mer här