Gällivare.

”Till veckan samlas lokala organisations- och föreningsföreträdare för gemensam skogsexkursion i skogarna runt Koskullskulle.

– Vi vill inte att skogen runt samhället huggs ned, säger Eko Nilsson, ordfröande KIF, Koskullskulle intresseförening.”
Skriver tidningen

Läs mer här.