”Vi tycker att det är både märkligt och beklagligt att våra socialdemokratiska riksdagsledamöter i länet inte vill svara på några få frågor kring skogsbruket, som är så speciellt viktigt för oss alla här i Norrbotten. Vi undrar hur samhällets antagna miljömål för skogen ska kunna uppfyllas, ett ansvar som vilar tungt på våra riksdagsledamöter.”

Läs mer här