”En minister som det inte råder några tvivel om var han står, och som aldrig förnekar sej, är kalhyggesministern Eskil Erlandsson (C). När han tillträdde som landsbygdsminister i den nya alliansregeringen 2006 hade Skogsstyrelsen årliga intäkter på 1,8 miljarder kronor. Erlandssons regering lade ner sysselsättningsprojektet Gröna jobb och Skogsstyrelsens intäkter sjönk till 0,9 miljarder år 2008 (2) . Skogsstyrelsens ekonomi ramlade omkull. Med hänvisning till ekonomiska problem sparkade Erlandsson generaldirektören Göran Enander i september 2008. Ett lägligt beslut med tanke på att skogsindustrins chefer hade klagat på att Enander var alltför miljöinriktad.”

Läs mer här