”Övertorneå kommun råder att inte plocka svamp, inte jaga och inte vistas i ett område närmare än en kilometer från Hiirivaara. Anledningen är extremt höga halter av dioxiner, kadmium och zink på området sedan Svevia AB använt det som förbränningsområde av bland annat hydralslangar och oljefiler. Det finns också misstanke om att även batterier har eldats på området.”

Läs mer här