”Mats Karström, 53, från Vuollerim och Jenny Strand, 36, från Luleå tilldelas Skogsstyrelsen förtjänstmedaljer i guld respektive silver för sina insatser för skogen. Mats Karström tilldelas alltså landets högsta utmärkelse guldmedaljen. Han bildade 1987 tillsammans med ett tiotal andra natur- och skogsintresserade Jokkmokksbor gruppen ”Steget före” som arbetar med att inventera gammal och skyddsvärd skog.”

Läs mer här