”Under år 2012 framförde jag kritik mot Sveaskogs slutavverkning i sandtallskogen på Pitholmsheden, samt mot avverkningsplanering av naturskogen på Hammarberget och hänglavskogen vid Norravan, båda sistnämnda i utmarkerna norr om Piteälven. Synpunkterna och kritiken var välgrundad:”

Läs mer här