Miljökvalitetsmålet – bara symbolik

”Mina stolta tal om Norrbotten som ett naturskönt län med skyddade vildmarksområden och bevarad urskog fick sig en törn. Ännu mer besviken blev jag när jag hörde att Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson som hade möjlighet att agera valde att inte göra någonting.”

Läs mer här