”Problemet är att skogsägare alltför länge invaggats i en känsla av närapå odödlighet, eftersom de lagar som finns, just på naturskyddsområdet, satts ur spel. Det skriver Thomas Tidholm och Viktor Säfve i ett svar till Peter Borring, NT-debatt 23/8.”

Läs mer här